Za udruženja osoba sa invaliditetom 50 miliona dinara

Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na sednici 27. februara razmatrali Informaciju o Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2018. godinu.

 

 

Novi Sad – Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na sednici 27. februara razmatrali Informaciju o Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2018. godinu. Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa ovog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu u iznosu od 50 miliona dinara.

Predviđeno je da 25 miliona dinara ide za programe udruženja građana koje realizuju udruženja slepih, slabovidih i gluvih osoba, osoba obolelih od paraplegije, distrofije, cerebralne i dečije paralize i multple skleroze, mentalno nedovoljno razvijenih osoba, osoba obolelih od autizma, daunovog sindroma, invalida rada, boraca, civilnih invalida rata, ratnih vojnih invalida i ratnih i mirnodopskih vojnih invalida.

Za programe dnevne podrške u zajednici koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom predviđeno je 11.050.000 dinara, za programe podrške za samostalan život u društvu osoba sa invaliditetom predviđeno je 6.150.000 dinara, za program podrške porodici sa decom kojima se unapređuju kapaciteti porodice predviđeno je 3.000.000 dinara i 4.800.000 dinara je predviđeno za programe savetodavno-terapijske, socijalno-edukativne i rehabilitaciono-terapijske podrške.

Pravo učešća i kriterijumi za ocenu prijavljenih programa su definisani u Javnom konkursu objavljenom 22.02.2018. godine na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada i trajaće do 5. marta 2018. godine.

Objavljeno: 27. 02. 2018.

Izvor: rtv.rs

 Izvor: RTV