Lični pratioci u Velikoj Plani

Život sa cerebralnom i dečjom paralizom.

 

 

Udruženje osoba s cerebralnom i dečjom paralizom pod nazivom „Volja za životom“ je na području Velike Plane angažovalo osmoro ličnih pratilaca dece. Diplomirani psiholog zadužen za sprovođenje ove usluge za mališane koji su obuhvaćeni vaspitno-obrazovnim sistemom Nevena Šuleić kaže da je lični pratilac dostupan kao podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu: za kretanje, održavanje lične higijene, ishranu, komunikaciju…, a to može da bude punoletna osoba koja nije bila u sukobu sa zakonom, ima najmanje stručnu spremu i završenu obuku, te je senzibilisana za rad sa osobama koje imaju smetnje  u razvoju.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI –  Srbija

Autor: A. V.

O tome i na:

– Lični pratilac deteta sa invaliditetom u Velikoj Plani – www.danas.rs