Podrška uslugama ličnih pratilaca

Grad Požarevac raspisao konkurs.

 

Grad Požarevac raspisao konkurs.

 

Požarevac – Grad Požarevac je raspisao konkurs za takozvano pilotiranje usluge ličnog pratioca, koji se odnosi na period od juna do januara 2018. godine, za šta je u budžetu planirano 7,5 miliona dinara. Sredstva za realizaciju pilotiranja usluge ovog konkursa biće obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu.

Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usuge ličnog pratioca imaju organizacije, odnosno udruženja, koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca kao opštinske ili međuopštinske organizacije. Odluku o izboru pružaoca pilot projekta iz ovog konkursa donosi Gradsko veće Požarevca, a gradonačelnik zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Izvor: DANAS – Braničevo

Autor: Z. V.