Angažman za 15 ličnih pratilaca

JAVNI POZIV OPŠTINE INĐIJA

 

 

Inđija: Opština Inđija raspisala je javni poziv za 15 ličnih pratilaca u okviru projekta „Podrška deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u opštini Inđija“. Traži se i vozač zadužen za prevoz ličnih pratilaca i korisnika.

Radnici se angažuju na osnova ugovora o delu na 15 meseci, a uslov za kandidate je da su nezaposleni, da imaju najmanje srednju stručnu spremu, da su psihofizički zdravi i senzibilisani za rad sa osobama sa invaliditetom, ali ne mogu biti u bliskom srodstvu sa korisnicima. Prijave se podnose Centru za socijalni rad „Dunav“ u Inđiji, a prijavljeni kandidati biće pozvani na razgovor i psihološku procenu. Oglas je otvoren do kraja ove nedelje.

Objavljeno: 01. 11. 2017.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: Lj. M.