Ниже јавнобележничке накнаде за особе са инвалидитетом

Особе које нису у стању да виде, чују или говоре, плаћаће ниже накнаде за посао код јавног бележника..

 

Београд : Особе које нису у стању да виде, чују или говоре, плаћаће ниже накнаде за посао код јавног бележника..

Како се наводи у саопштењу Министарства правде, изменама Јавнобележничке тарифе предвиђено је да те категорије више неће бити у обавези да плаћају увећану награду за посао јавног бележника у случају када у састављању јавнобележничке исправе учествују позвани сведоци, други јавни бележник, преводиоци или тумачи.

Министарство истиче да је до измена Јавнобележничке тарифе дошло како би била усклађена са антидискриминационим прописима.

У саопштењу се додаје и да је то министарство у марту поставило 17 сталних судских тумача за знаковни језик за глуве особе, што је прво постављење тих судских тумача после скоро 10 година.

Izvor: www.dnevnik.rs

Izvor: Tanjug

O tome i na:

– Niže javnobeležničke naknade za osobe sa invaliditetom – www.novosti.rs

– Мање цене код нотара за особе с инвалидитетом – www.glaszapadnesrbije.rs

 Manje cene kod notara za osobe s invaliditetom – www.b92.net

– Niže javnobeležničke naknade za osobe sa invaliditetom – www.rts.rs