Novi Sad pomaže DES-u da preživi

Gradsko veće predložilo je konverziju potraživanja Novog Sada u udeo grada u kapitalu preduzeća koje zapošljava invalide.

Нови Сад (Фото А. Васиљевић)

 

Gradsko veće predložilo je konverziju potraživanja Novog Sada u udeo grada u kapitalu preduzeća koje zapošljava invalide.

Novi Sad – Grad će pomoći opstanku preduzeća DES d. o. o. u Novom Sadu, koje zapošljava oko 200 osoba sa invaliditetom i oštećenog sluha. Novi Sad će najverovatnije konvertovati svoja potraživanja od tog preduzeća u vlasnički udeo, a odluka o tome očekuje se danas na sednici Skupštine grada.

Preduzeće se nalazi u predstečajnom postupku, ali i dalje redovno obavlja sve svoje delatnosti i ima unapred pripremljen plan reorganizacije koji je predat Privrednom sudu u Novom Sadu.

„Ako UPPR bude usvojen, mi živimo, idemo dalje!”, kaže za „Politiku” direktor DES-a Aleksandar Bursić.

Da bi stigli do tog cilja, potrebno je da reše dugovanja.

„Mi nemamo dugove prema bankama, radimo, plate su redovne i funkcionišemo normalno, ali problem je dug prema državnim institucijama nastao pre desetak godina”, objašnjava Bursić.

Prema Novom Sadu dug iznosi oko 102 miliona dinara. Po predlogu gradskog veća, po osnovu poreza na zarade konvertovaće se dug u ukupnom iznosu od oko 48 miliona dinara, kao i više od 54 miliona dinara na ime ostalih potraživanja grada i gradskih javnih komunalnih preduzeća.

Uoči sednice Skupštine Novog Sada, predlog je većinom glasova prihvatio skupštinski Savet za komunalne delatnosti i uputio ga parlamentu na dalje razmatranje i usvajanje.

Imajući u vidu specifičnost ovog preduzeća koje zapošljava isključivo osobe sa invaliditetom i njegov značaj za grad, gradsko veće je donelo zaključak kojim se preporučuje javnim i javnim komunalnim preduzećima da se njihova potraživanja prema DES-u konvertuju u udeo grada u kapitalu ovog preduzeća, kako bi mu se omogućilo da sprovede uspešnu reorganizaciju i nastavi sa poslovanjem, saopštio je Savet za komunalne delatnosti.

DES je osnovan 1948. godine i u stoprocentnom je državnom vlasništvu. Bavi se obradom i preradom metala, drveta i pločastih materijala, proizvodnjom radnih odela, HTZ opreme, pružanjem reklamnih štamparskih usluga…

Objavljeno: 13. 12. 2016.
Izvor: www.politika.rs
Autor: Snežana Kovačević