Упркос напорима, сегрегација и даље постоји

Деца ромске националности и деца са инвалидитетом највише су изложена дискриминацији и то углавном у области образовања и васпитања, изјавила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.

Foto: F. Bakić

 

Деца ромске националности и деца са инвалидитетом највише су изложена дискриминацији и то углавном у области образовања и васпитања, изјавила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.

Она је на међународној конференцији о правима детета рекла да је то пре свега због непредузимања адекватних превентивних мера или изостанка правовремене реакције надлежних институција.

– Упркос великим помацима који су учињени у последње време у решавању проблема и побољшању положаја угрожених група деце и даље имамо изражена два проблема – сегрегацију ромске деце у школама и неку врсту неразумевања и отпора према инклузивном образовању – рекла је Јанковић.

Сегрегација ромске деце у школама се јавља пре свега у форми издвојених одељења из читавих школа, рекла је Јанковић и додала да је у последњих месец дана због тога интервинисала, у предшколској установи у Беочину и школи у Земуну. Други проблем је и даље неразумевање и отпор према инклузивном образовању.

– И даље недостаје подршка која је неопходна за активно укључивање деце са сметњама у развоју и различитим облицима инвалидитета јер недостају бројне услуге које би омогућиле да се у пуном капацитету развије најбољи систем инклузивног образовања –  каже Јанковић.

Izvor: www.dnevnik.rs