KI: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Kikinda – Pokrajinska Vlada u sledećoj godini poseban akcenat staviće na zapošljavanje osoba sa invaliditetom…

RTV Martin Martinov

 

Kikinda – Pokrajinska Vlada u sledećoj godini poseban akcenat staviće na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i putem konkursa obezbediti socijalnim preduzećima repromaterijal, opremu i mašine, istakao je Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, prilikom obilaska preduzeća “Lira“ u Kikindi, koje zapošljava osobe sa invaliditetom.

U sledećoj godini posao bi trebalo da dobije još 2.000 invalida.

Pokrajinski Sekretarijat za privredu i turizam aktivno je započeo izradu plana za sledeću godinu u vezi sa zapošljavanjem  invalida u Vojvodini.

Napravljena je posebna programska linija koja podrazumeva podršku preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i ostalim socijalnim preduzetnicima.

„Taj vid podrške ogledaće se u nabavci repromaterijala, nabavci opreme i mašina i u svakom slučaju poseban akcenat biće stavljen na socijalno preduzetništvo“, kaže Počuč.

U skladu sa merama republičke Vlade, primetan je pozitivan pomak u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, tako da će se u istom smeru nastaviti i u narednom periodu.

„Što se tiče Pokrajine, ukoliko uspemo da ostvarimo saradnju sa već postojećim preduzećima siguran sam da ćemo vrlo brzo pronaći rešenje za novo zapošljavanje. Po sadašnjoj proceni to je oko 2.000 invalida“, dodaje.

Pozitivan primer je preduzeće „Lira“ u Kikindi koje jedino na prostoru severnog Banata zapošljava osobe sa invaliditetom. Lira upošljava 120 radnika, a više od 70 odsto je sa nekom vrstom invaliditeta. I pored dobrog poslovanja, pomoć je neophodna.

„Pomoć vidimo u eventualnim obukama, možda dodatnim sredstvima, posredovanju kupaca koji nama nisu dostupni u ovom trenutku i slične stvari. To bi obezbedilo nastavak našeg poslovanja i kontinuiteta“, kaže Marija Hodžić, direktor preduzeća “Lira“ Kikinda.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji se nalazi 17.000 osoba sa invaliditetom, dok u pokrajinskoj službi posao čeka njih oko 5.000.

Izvor: www.rtv.rs

Autor: Branislav Ugrinov