Ubrzati proces inkluzije u društvo

Okrugli sto o položaju osoba sa invaliditetom. To će između ostalog biti tema okruglog stola „Strategija unapređenja položaja OSI – put do jednakosti OSI“ koji se održava 8. septembra.

Foto Tanjug/ M. Delić, ilustracija

 

 

Okrugli sto o položaju osoba sa invaliditetom.

Beograd – Broj pritužbi na diskriminaciju na osnovu invaliditeta predstavlja 10 odsto svih pritužbi, pokazuju podaci Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. To kako se navodi, nije realna brojka, već je ona daleko veća, a svakodnevno smo svedoci medijskih članaka u kojima se ukazuje na diskriminaciju osoba sa invaliditetom (OSI) koji ne mogu da ostvare prava koja im po zakonu pripadaju, navodi se u saopštenju Centra za tranziciji i ljudska prava „Spektar“.

To će između ostalog biti tema okruglog stola „Strategija unapređenja položaja OSI – put do jednakosti OSI“ koji se održava 8. septembra. Okrugli sto organizuje Centar za tranziciju i ljudska prava „Spektar“ uz podršku Vlade Republike Srbije – Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo rada usvojili su Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period 2007-2015.

Strategijom je napravljen radikalan zaokret kada je reč o unapređenju prava OSI naglašavajući da je reč o ljudskim pravima koje je potrebno i na odgovarajući način zaštiti i ostvariti, zaustaviti diskriminaciju, te omogućiti njihovo ravnopravno uključivanje u sve društvene tokove.

Okruglom stolu će prisustvovati i predstavnici nevladinog sektora, studenti i druge zainteresovane grupe. Cilj okruglog stola jeste ubrzavanje procesa inkluzije OSI u društvo, dodaje se u saopštenju.

Objavljeno: 19. 08. 2016.

Izvor: DNEVNIK – Društvo

O tome i na:

– Okrugli sto o položaju osoba sa invaliditetom – www.tanjug.rs