Personalnih asistenati za osobe sa težim oblikom invaliditeta

Lokalna samouprava je od polovine ove godine izdvojila oko 900 hiljada dinara za angažovanje 6 personalnih asistenata iako su potrebe znatno veće.

 

Kragujevac – Usluga personalnih asistenata osobama sa težim oblikom invaliditeta doprinosi samostalnijem životu.

Lokalna samouprava je od polovine ove godine izdvojila oko 900 hiljada dinara za angažovanje 6 personalnih asistenata iako su potrebe znatno veće. Punoletne osobe sa težim oblikom invaliditeta, sposobni za samostalno donošenje odluka i koji su radno aktivni ili uključeni u rad udruženja ili drugih organizacija mogu da angažuju personalnog asistenta koji bi im pomogao u različitim dnevnim aktivnostima. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom realizuje program personalne asistencije koji finansira lokalna samouprava, a u toku je i postupak za dobijanje licence za ovu uslugu.

Izvor: www.rtk.co.rs

Autor: Gordana Stepanović

www.youtube.com/watch?v=49qHfU7X0QA