Parking-karte za invalide

U Opštinskom uslužnom centru. Opštinska uprava Pećinaca počela je sa izdavanjem parking-karata za osobe sa invaliditetom.

 

Pećinci – Opštinska uprava Pećinaca počela je sa izdavanjem parking-karata za osobe sa invaliditetom. Pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih mesta na javnim parkiralištima mogu ostvariti osobe sa invaliditetom čiji se ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom oštećeni najmanje 60 odsto, ostale invalidne osobe sa najmanje 70 odsto invalidnosti, osobe sa oštećenjem karlice, osobe sa više od 50 odsto oštećenja vida, osobe na hemodijalizi, osobe obolele od distrofije, paraplegije, kvadriplegije i cerebralne paralize, koje za kretanje koriste invalidska kolica, osobe obolele od autizma, ratni i mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata od četvrte grupe invalidnosti i roditelji odnosno staraoci invalidne dece sa oštećenjima donjih ekstremiteta i karlice, kao i slepa deca, pod uslovom da pohađaju školu, fakultet ili da su smeštena u ustanovu za dnevni boravak, ili da idu na rehabilitaciju ili redovan lekarski pregled.

Uz zahtev, čiji obrazac se nalazi na sajtu pećinačke opštine, korisnik polaže i fotokopiju lične karte, saobraćajne dozvole osobe sa invaliditetom, fotokopiju rešenja o procentu telesnog oštećenja, dve fotografije osobe sa invaliditetom. Zahtev se predaje na šalteru Odeljenja za privredu u Opštinskom uslužnom centru.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: Lj. M.