За стипендију потребан одличан успех и примерно владање

Ђаци који крећу у средње школе од 1. до 30. септембра могу да конкуришу за доделу ученичких стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије.

 

Ђаци који крећу у средње школе од 1. до 30. септембра могу да конкуришу за доделу ученичких стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије.

Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а први пут су уписани у одређени разред у текућој школској години.

Услов је и да се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије, те да имају држављанство Републике Србије. Такође, потребно је да су до сада постизали одличан успех у учењу и владању и да им родитељ. или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), као и ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5) и који су имали петицу из владања.

Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању. Гледа се социјално-економски статус породице, који се бодује на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар–јун текуће године.
Општи успех од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до
VIII разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова). За ученике осталих разреда средње школе узима се општи успех из претходно завршених разреда средње школе,а исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова).

Број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи: за I разред 0,40 бодова, за II разред 0,50 бодова, за III разред 0,60 бодова и за IV разред 1,00 бод.Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе у школи коју похађа. За текућу школску годину стипендија се исплаћује ученику преко школе коју похађа, у 10 једнаких месечних рата.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.  Кандидат за добијање ученичке стипендије пријаву с потребном конкурсном документацијом треба да поднесе средњој школи у коју је уписан. Иначе, број ученичких стипендија утврђује се према расположивом новцу у буџету Републике Србије за ову годину.

В. Ц.

Блаже за кандидате из осетљивих друштвених група

Кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима, лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја стипендија, применом блажих критеријума у складу са законом и правилником.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: V. C.