Заједно је лакше и лепше

У минула два месеца Удружење за церебралну и дечију парализу „Пријатељи Титела, реализовало је низ активности у које су укључене породице оболелих од тешких болести.

Завршено финансирање пројекта али клуб наставља да ради

 

Тител: У минула два месеца Удружење за церебралну и дечију парализу „Пријатељи Титела“, реализовало је низ активности у које су укључене породице оболелих од тешких болести. Завршен је пројекат „Заједно можемо више“, одобрен од Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, који је трајао три месеца.

Њиме су, уз додељени износ од 200.000 динара, обухваћене накнаде за логопеде и стручни кадар у клубу, у виду спортских и рекреативних активности и радно-окупационих и креативних радионица. Клуб, без прекида, наставља са радом и даље, понедељком и четвртком, уз помоћ личних пратилаца у наставним и ваннаставним активностима, као и волонтерским радом стручног кадра.

Организована је обука из противпожарне заштите за сва ангажована лица у удружењу, као пружаоце социјалних услуга, ради пријаве удружења за лиценцирање код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Удружење се укључило у низ манифестација, попут „Гулашијаде” коју је организовало Друштво за церебралну и дечију парализу Нови Београд. Такође, представници Удружења учествовали су на манифестацији „Златни глас“ у Апатину, коју је организовао Покрајински савез за церебралну и дечију парализу „Сунцокрет“. Такмичари су били члан сарадничког Удружења грађана „Вера, Љубав, Нада“, Марко Башица и председник удружења „Пријатељи Титела“ Ђорђе Очај. По други пут, Удружење „Пријатељи Титела“, на том такмичењу, освојило је прво место.

Од Савеза за церебралну и дечију парализу Војводине добијају се средства за редовне активности, а наставља се и пројекат јавних радова „Кренимо даље“, који се односи на личне пратиоце за особе са инвалидитетом у наставним и ваннаставним активностима, који је подржао Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Удружење је укључено и у пројекат под називом „Заједно смо јачи“, који је одобрила Национална служба за запошљавање, на основу конкурса за спровођење јавних радова, у износу од 258.000 динара, којим је обухваћен наставак ажурирања базе података особа са инвалидитетом из свих насељених места са територије општине Тител, као и обилазак породица, помоћ око остваривања права на социјалну и здравствену заштиту и додатна подршка у образовању, превоз чланова из насељених места на радно-окупационе и креативне радионице, тренутна помоћ у кући за особе са инвалидитетом и у клубу и одржавање хигијене простора. Пројекат „Заједно смо јачи“ траје четири месеца и њиме су обухваћена два лица из насељених места Вилово и Шајкаш.

Ж. Марковић
Додатна подршка

Пре десетак дана Удружење „Пријатељи Титела“ почело је с реализацијом пројекта „Заједно је лакше“, којим Национална служба за запошљавање финансира додатну подршку породицама особа са инвалидитетом које су у годинама и за одрасле особе. Пројекат „Заједно је лакше“ трајаће четири месеца, а упослиће два лица која припадају категорији теже запошљивих.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Ž. Marković