Projekat unapređenja socijalne inkluzije predstavljen u Rumi

Projekat Unapređenja socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama koji je 22. jula predstavljen medijima u rumskom Kulturnom centru

 

Projekat Unapređenja socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama koji je 22. jula predstavljen medijima u rumskom Kulturnom centru, za cilj ima unapređenje socijane inkluzije i smanjenje siromaštva osoba iz osetljive društvene kategorije, dok je kao glavni rezultat projekta otvaranje Dnevnog centra koji je odnedavno pušten u rad.

Događaju su prisustvovali sami korisnici, predstavnici lokalne vlasti kao Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat predstavljen na medijskoj prezentaciji, kao rezultat teži da ima unapređenje socijalne inkluzije i poboljšan kvalitet života osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama na teritoriji rumske opštine.

U okviru projekta, uspostavljena je i nova usluga Dnevnog centra za 15 korisnika starosti od 26 do 40 godina, koju sprovode 16 profesionala od kojih je 6 novozaposlenih, a pored rumskog Centra za socijalni rad i opštine Ruma, na projektu su uključene i dve srednje škole.

Ukupna vrednost projekta je 230 hiljada evra, od čga 86 odsto finansira Evropska unija, dok projekat čija je primena započela krajem decembra prošle godine, iako traje 21 mesec, nastavlja sa primenom i nakon tog perioda.

Projekat Podrška EU inkluzivnom društvu koji EU finansira ukupnim iznosom od 5,4 miliona dinara za cilj ima veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji, starija lica, pripadnike manjina, a Ruma je jedan 36 gradova i opština u kom će se projekti realizovati do 2017. Godini.

Objavljeno: 22. 07. 2016.

Izvor: www.sremska.tv

O tome i na:

www.sremskevesti.rs – DRŽAVNI SEKRETAR U POSETI RUMI: Predstavljen projekat “Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama”

www.danas.rs – Deo programa Evropske unije

www.tanjug.rs – Promovisan projekat unapređenja socijalne inkluzije