Otvoren Resursni centar za osobe sa invaliditetom

Cilj osnivanja je kvalitetnije informisanje o pravnim i socijalnim pitanjima, pružanje psihološke pomoći, osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Konferencija o osnivanju Centra

 

Beograd – Cilj osnivanja je kvalitetnije informisanje o pravnim i socijalnim pitanjima, pružanje psihološke pomoći, osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Resurni centar za osobe sa invaliditetom otvoren je u Kući ljudskih prava u Ulici kneza Miloša 4. Tim povodom održana je konferencija koja je bila posvećena potrebi i značaju postojanja jednog ovakvog centra na teritoriji Beograda.

Cilj osnivanja Resursnog centra za osobe sa invaliditetom je kvalitetnije informisanje o pravnim i socijalnim pitanjima, ali i pružanje psihološke pomoći. Centar će da se bavi i osposobljavanjem za rad i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.

Poslednji sektor Centra baviće se socijalnim uključivanjem i prilagođavanjempomenute ciljne grupe.

Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja.

Objavljeno: 01. jul 2016.

Izvor: www.novosti.rs