Paunović: UN pozitivno o položaju osoba sa invaliditetom

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je 29. juna da je Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom u Ženevi ocenio pozitivnim napore koje Srbija sprovodi u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

 

 

Beograd – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je 29. juna da je Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom u Ženevi ocenio pozitivnim napore koje Srbija sprovodi u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Kako se navodi u saopštenju te kancelarije, Paunović je na međunarodnoj konferenciji „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku“ održanoj u Beogradu, podsetila da je delegacija Srbije u aprilu ove godine predstavila Komitetu UN mere koje su preduzete na usaglašavanju zakona i politike sa odredbama Konvencije, kako se oni sprovode u praksi.

Ona je objasnila da je dat pregled ostvarenih rezultata u pogledu unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i prikaz uočenih problema i nedostataka u pristupu sprovođenja preuzetih obaveza.

„Srbija je dobila 33 preporuke i do aprila 2017. treba da obavesti Komitet o koracima koje je preduzela u cilju sprovođenja preporuka u vezi sa zabranom medicinskih mera bez prethodne saglasnosti osobe sa invaliditetom na kojoj se mere primenjuju, kao i preispitivanja primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kako bi se osiguralo da ovi zakonski propisi ne stavljaju osobe sa invaliditetom u nepovoljan položaj“, rekla je Paunović.

Ona je dodala da se nada da će Vladin Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava biti prva garancija da će se te preporuke sprovoditi i da će Srbija potvrditi da je posvećena unapređenju stanja u toj oblasti.

„Očekujemo da će ovo telo Vlade prihvatiti podelu nadležnosti za sprovođenje dobijenih preporuka, utvrditi dinamiku i aktivno pratiti kako resorna ministarstva sprovode date preporuke Komiteta“, izjavila je Paunović.

Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava Srbija je 2009. ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, a 2012. prvi put je poslat inicijalni izveštaj Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom.

Evropska komisija je 2012. angažovala partnerske organizacije u okviru PERSON projekta da rade na unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva u zemljama Balkana i Turskoj kako bi sprovele reforme u oblasti poslovne sposobnosti osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.

U okviru projekta PERSON, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Disability Rights International i uz podšku Kancelarije UN za ljudska prava organizovana je međunarodna konferencija „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku“, na kojoj su učestvovali naši eksperti, ali i stručnjaci iz Irske, Turske, Bugarske, Australije i Srbije. Oni su raspravljali o pitanjima poslovne sposobnosti osoba sa intelektulanim, kognitivnim i psihosocijalnim teškoćama.

Foto Tanjug/ M.Delić, ilustracija

Objavljeno: 29.06.2016.

Izvor: www.tanjug.rs