Nove usluge za 13 dece i odraslih

Inkluzija osoba sa invaliditetom u Irigu

 

Irig: Opština Irig u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Humanitarnom organizacijom „Dečje srce“ promovisala je projekat „Unapređenje socijalne inkluzije dece i odraslih sa invaliditetom kroz uvođenje novih socijalnih usluga u opštini Irig“, koji je Evropska unija podržala sa više od 160.000 evra.

U okviru tog projekta uvode se nove socijalne usluge u opštini, personalni asistent i lični pratilac za decu i odrasle sa invaliditetom. Nove usluge će pobošaljti socijalnu inkluziju i kvalitet života za 13 korisnika – osmoro odraslih i petoro dece, a pružaće ih 11 novozaposlenih profesionalaca koje su obučile akreditovane institucije za pružanje ove vrste usluga.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: Lj, M.