Personalni asistenti za 50 korisnika

Odbornici gradske Skupštine su 08. februara na sednici usvojili izmene odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, kojima se predviđa uvođenje personalnih asistenata za 50 korisnika, kao i usluga predah smeštaja.

 

Odbornici gradske Skupštine su 08. februara na sednici usvojili izmene odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, kojima se predviđa uvođenje personalnih asistenata za 50 korisnika, kao i usluga predah smeštaja.

Prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, po prvi put se na sistemski način pomaže osobama sa invaliditetom, a odluke su rezultat razgovora sa predstavnicima udruženja.

– Lica sa invaliditetom će dobiti 50 ličnih asistenata, a svako dete sa smetnjama u razvoju koje je u vaspitnom sistemu grada dobiće ličnog pratioca, jer se ova odluka dobro pokazala prošle godine- kazao je Mali i dodao da se usluga „predah smeštaja“ uvodi na zahtev roditelja.

Za uslugu personalnih asistenata izdvojeno je 25 miliona dinara iz budžeta Grada. Svi asistenti biće licencirani, a kako se navodi u odluci, usluge lične asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške. Svaki asistent bi bio angažovan u radu sa jednim korisnikom najmanje 20, a najviše 40 sati nedeljno.

Takođe, uvodi se i usluga „predah smeštaja“, kao kratkoročni i povremeni smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, radi pružanja podrške korisnicima i njihovim roditeljima. Ta usluga osigurana je za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, uzrasta od pet do 26. godina.

Nastavljeno je i pružanje usluge ličnih pratilaca za 250 dece u Beogradu, koja je uvedena prošle godine, a za koju je iz gradske kase za ovu godinu izdvojeno 123 miliona dinara. Usluga ličnog pratioca deteta obezbeđuje se u trajanju do 40 sati nedeljno, u skladu sa potrebama korisnika, o čemu odlučuje Gradski centar za socijalni rad.

Odbornici su usvojili i Odluku o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji Beograda, kojom se uređuju kriterijumi, uslovi, obim i postupak dodele pomoći toj kategoriji stanovništva. Na teritoriji Beograda ima više desetina hiljada interno raseljenih sa Kosova i Metohije, a ovom vrstom pomoći prošle godine je zbrinuto sto porodica.

Pomoć se sastoji od nabavke paketa građevinskog materijala i kupovine seoskih domaćinstava sa okućnicom najugroženijim porodicama interno raseljenih lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada. Komesarijat za izbeglice raspisuje javne pozive na koje mogu da se prijave sve lokalne samouprave, dajući na taj način sredstva za ovu namenu, a lokalne samouprave i same mogu da učestvuju sa minumum deset odsto neophodnog novca. Beograd učestvuje u sufinansiranju pomoći, a sredstva za sufinansiranje se opredeljuju Odlukom o budžetu grada za svaku budžetsku godinu.

Objavljeno: 09.02.2016.

Izvor: www.danas.rs

Autor: I. N.