Deci sa invaliditetom penzije oba roditelja

Ukupna primanja za tu decu ne mogu biti veća od 122.386 dinara.

Ukupna primanja za tu decu ne mogu biti veća od 122.386 dinara.

Kada je naša sugrađanka pre mesec dana, posle smrti majke, došla u penzijski fond da reši pitanje ostvarivanja prava na porodičnu penziju za svoju sestru, koja je invalid od detinjstva, saznala je da njena sestra može da prima dve porodične penzije – i majčinu i očevu, koji je preminuo pre šest godina.

Objasnili su joj, priča ova naša čitateljka, da Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa ovu mogućnost za decu s invaliditetom, bez obzira na godine starost – i to trajno.

Isto pravilo važi i za decu koja nisu invalidi i koja se školuju, ali najduže do 26. godine.

Naša čitateljka objašnjava da su ona  i sestra pre šest godina ostale bez oca, ali njena sestra s invaliditetom nije podnosila zahtev za porodičnu penziju i nije ostvarila to pravo, već je primala novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć preko Centra za socijalni rad od oko 4.000 dinara.

Kada je podnela zahtev za porodičnu penziju po smrti majke, u Fondu PIO su joj kazali da može da ostvari pravo na porodičnu penziju po smrti oba roditelja, ali da ne mogu retroaktivno da joj isplate penzije za tih šest godina, nego samo za poslednjih šest meseci.

Zakon predviđa, kažu u penzijskom fondu, da deca bez oba roditelja imaju pravo na porodičnu penziju i od jednog i od drugog roditelja, posle njihove smrti. U tom slučaju, penzija se određuje kao jedna, i ne može preći najviši iznos penzije, koji po novom zakonu iznosi 122.386,41 dinar (posle umanjenja penzija – 98.489,80 dinara).

Važno je istaći, kažu u Fondu PIO, da dete, ukoliko su ispunjeni svi potrebni uslovi, ostvaruje pravo na porodičnu penziju preminulog roditelja, bez obzira na to da li i drugi roditelj prima penziju.

Ukoliko pravo na penziju ostvaruje samo jedan član porodice, u ovom slučaju dete, ona iznosi 70 odsto od penzije koju je pokojnik primao, ili bi je imao u momentu smrti, dok bi za dva člana porodice, ukoliko bi pravo na porodičnu penziju ostvarili i dete i drugi roditelj, ili dva deteta, ona iznosila 80 procenata.

Invalidno dete, kao korisnik porodične penzije, može, ukoliko ispunjava uslove, da pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć ostvari preko Fonda PIO. Ova nadoknada u tom slučaju iznosi 15.175 dinara mesečno, oko četiri puta više od gradske.

U Fondu PIO objašnjavaju da dete stiče pravo na porodičnu penziju ako je nesposobno za samostalni život i rad, dok ta nesposobnost traje – najčešće doživotno. Uslov je da nastala do uzrasta kada se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, odnosno do 15 godina života. A ukoliko je na školovanju najduže do 26 godina – u zavisnosti koju školu pohađa.

Dete stiče pravo na porodičnu penziju ako je nesposobno za samostalni život i rad i u slučaju da je ta nesposobnost nastala posle 15. godine, odnosno ako je na školovanju najduže do 26 godina – u zavisnosti koju školu pohađa. Uslov je da je ta nesposobnost nastala pre smrti osiguranika, to jest korisnika i da je on izdržavao to dete do svoje smrti.

To znači, pojašnjavaju u penzijskom fondu, da dete ne može da stekne pravo na porodičnu penziju, ako je nesposobnost nastala posle smrti osiguranika.

Ako je dete ostvarilo pravo na porodičnu penziju po smrti jednog roditelja, potrebno je da, pri podnošenju zahteva za porodičnu penziju po smrti drugog roditelja, dostavi i kopiju prvobitnog rešenja o ostvarenom pravu, zaključuju u PIO fondu.

Objavljeno: 28.08.2015.

Izvor: Politika – Ekonomija

Autor: Jasna Petrović-Stojanović