Ličnog pratioca dobija 250 dece

Ličnog pratioca dobiće 250 dece sa smetnjama u razvoju, a ugovor o pružanju te usluge juče su potpisali predstavnici Grada i Humanitarne organizacije „Dečje srce”, koja će realizovati pratnju.

Ličnog pratioca dobiće 250 dece sa smetnjama u razvoju, a ugovor o pružanju te usluge juče su potpisali predstavnici Grada i Humanitarne organizacije „Dečje srce”, koja će realizovati pratnju.

– Grad Beograd je od oktobra 2014. obezbedio ovu uslugu za 44 dece sa smetnjama u razvoju, nakon čega su obezbeđena dodatna sredstva, te je usluga od decembra 2014. pružana za još 140 dece. Sada smo došli do toga da sva deca, koja su u obrazovno-vaspitnom sistemu Beograda i prošla su odluku komisije, njih 250, imaju ličnog pratioca. Ovo je važan korak u brizi o onima kojima je to najpotrebnije– rekao je gradonačelnik Siniša Mali na jučerašnjem potpisivanju ugovora za program „Lični pratilac – podrška u odrastanju deteta”.

On je dodao da iskustva pokazuju da deca sa ličnim pratiocima pokazuju znatno veći napredak, a roditelji mogu da se zaposle i tako poprave svoj materijalni status. Kako je dogovoreno, Centar za socijalni rad će biti uključen u uslugu kao „nadzor, supervizor i dodatna sigurnost roditeljima”, nastavio je Mali.

– Grad će napraviti socijalni sistem koji je održiv, a novac koji smo uštedeli daćemo za one kojima je najpotrebniji – naglasio je Mali i dodao da će uskoro biti uvedena i usluga „personalnog asistenta”, namenjena osobama sa invaliditetom.

Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je precizirala da je usluga „ličnog pratioca” ranije bila nedefinisana, a da usluga „personalnog asistenta” nije ni postojala. Prvi put će pedeset osoba sa invaliditetom dobiti personalnog asistenta, javni konkurs je u toku i očekuje se da ova usluga počne od septembra, naglasila je ona.

Usluga ličnog pratioca namenjena je deci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovnu ustanovu, a kojima je potrebna podrška u zadovoljavanju osnovnih potreba u svakodnevnom životu, oko kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima. Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Usluga ličnog pratioca ima za cilj ne samo pomoć deci već i očuvanje porodice, poručila je Stanisavljevićeva.

Deca koja pohađaju osnovnu i srednju školu će dobiti ovu uslugu s početkom školske 2015/16. godine, odnosno od 1. septembra. Pre početka školske godine, planirano je da svi lični pratioci, koji do sada nisu, prođu obuku za pružanje ove usluge, po programu koji je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Na taj način će lični pratioci dobiti neophodnu obuku i steći kompetencije za pružanje ove usluge i rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Programom je takođe predviđeno da svi lični pratioci prođu sve neophodne sanitarne i medicinske preglede kako bi u potpunosti bila obezbeđena sigurnost dece sa kojima rade.

Izvor: www.danas.rs

Autor: B. I.