Gradski savet za zapošljavanje

U Kragujevcu je upravo formiran novi saziv Gradskog saveta za zapošljavanje koji će, kao stalno radno telo lokalne samouprave, osnivaču da daje preporuke i mišljenja o planovima za zapošljavanje, propisima i merama za podsticaj zapošljavanja na području grada Kragujevca.

U Kragujevcu je upravo formiran novi saziv Gradskog saveta za zapošljavanje koji će, kao stalno radno telo lokalne samouprave, osnivaču da daje preporuke i mišljenja o planovima za zapošljavanje, propisima i merama za podsticaj zapošljavanja na području grada Kragujevca.

Prvi zadatak Saveta, koji čine predstavnici lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), sindikata, udruženja preduzetnika, a prvi put i predstavnik Udruženja osoba sa invaliditetom, odnosi se na izradu projekata za organizovanje javnih radova u 2015. po konkursu NSZ. Savet je, neposredno nakon osnivanja, razmotrio i pozitivno ocenio projekte javnih radova koje su predložila javna komunalna preduzeća iz Kragujevca. Za izvođenje javnih radova zainteresovani su JKP Parking servis, Zelenilo, Gradska uprava za upravljanje projektima i Gradske tržnice.
Predloženo je da u javnim radovima budu angažovana nekvalifikovana nezaposlena lica i osobe sa invaliditetom, kao i stručna lica za stvaranje baze podataka o stanju javnih objekata u gradu Kragujevcu.

Izvor: www.danas.rs

Autor: Z. R.