Projekti

Šid – Centar za socijalni rad u Šidu trebalo bi da realizuje dva značajna projekta prekogranične saradnje i obezbedi sredstva iz IPA fondova EU.

Šid – Centar za socijalni rad u Šidu trebalo bi da realizuje dva značajna projekta prekogranične saradnje i obezbedi sredstva iz IPA fondova EU. Kako ističe Dragana Šinka, direktorka ustanove, prvi projekat bi trebalo da se realizuje sa udruženjem „Vaveric“, iz opštine Drenovci iz Hrvatske. Drugi je usmeren na saradnju sa udruženjem osoba sa invaliditetom „Bubamara“ iz Vinkovaca, takođe u Hrvatskoj, njihovim Centrom za socijalni rad, te Crvenim krstom iz Sremske Mitrovice, koji je nosilac projekta, a šidski Centar za socijalni rad je partner.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – Vojvodina

Autor: Vl. Đ.