„Dijamant“ najbolji u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

ZRENJANIN – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin posetio je 17.marta „Dijamant“ u Zrenjaninu i istakao da je ta kompanija, na osnovu rezultata kontrole Inspekcije rada, nesumnjivo najbolja kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

ZRENJANIN – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin posetio je  17.marta „Dijamant“ u Zrenjaninu i istakao da je ta kompanija, na osnovu rezultata kontrole Inspekcije rada, nesumnjivo najbolja kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Vulin je, posle sastanka sa direktorom kompanije i obilaska pogona za proizvodnju majoneza i istraživačke laboratorije, rekao da ta kompanija zapošljava odgovarajući broj osoba sa invaliditetom, njih 26, i da su svi adekvatno plaćeni.

„Inspekcija rada nema nijednu primedbu kada su u pitanju radni odnosi i poštovanje propisa u pogledu bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih u toj kompaniji“, rekao je Vulin.

On je podsetio da je Inspekcija rada prošlog meseca posvetila posebnu pažnju kontroli firmi u vezi toga da li poštuju Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Vulin je rekao da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima 21.131 osoba sa invaliditetom, o kojih su 7.000 žene.

Najveći problem, prema njegovim rečima, predstavlja obrazovna struktura tog dela populacije, budući da 43 odsto osoba sa invalididtetom imaju samo osnovno obrazovanje ili nikakvu kvalifikaciju, a 51 odsto srednje obrazovanje.

Svega 4,96 odsto njih ima visoko ili najviše obrazovanje.
„Neadekvatno obrazovanje je najveći problem. Zbog toga je teško izaći u susret poslodavcima“, rekao je Vulin i naveo da je 500 miliona dinara ove godine predviđeno za mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ministar je podsetio da se Inspekcija rada prethodnog meseca nije bavila samo kontrolom poslodavaca da li zapošljavaju osobe sa invalididetom, već se posvetila suzbijanju rada na crno, pa je tako u 3.325 inspekcijska nadzora zateknuto 818 neprijavljenih radnika i na osnovu rešenja inspekcije, njih 396 je odmah zaposleno.

On je rekao da će Inspekcija rada i dalje nastaviti sa tim aktivnostima jer se ispostavilo, kako je kazao, da se takvim nastupom države daju rezultati u borbi protiv sive ekonomije.

Vulin je pohvalio kompaniju „Dijamant“ ističući da vode računa o radnicima, posebno o onima sa nekim od oblika invaliditeta, kao i što učešćem u brojnim humanitarnim akcijama pomaže onima kojima je pomoć neophodna.

Direktorka „Dijamanta“ Slavica Kešalj rekla je da je u „Dijamantu“ 750 zaposlenih, od kojih su 26 osobe sa invaliditetom.
„Oni su uklopljeni u organizacionu strukturu, u punom obimu tako da se ne osećaju izuzetim od drugih radnika“, rekla je ona novinarima nakon obilaska istraživačke laboratorije.

Kešelj je navela da radnici sa nekim od oblika invaliditeta imaju normalne uslove, kao i intezitet rada, i deo su kolektiva u pravom smislu te reči.

Izvor: www.tanjug.rs

www.youtube.com/watch?v=wKPDTZpLQGQ