U Vojvodini oko 75.000 invalida rada

SUBOTICA – Savez invalida rada Vojvodine je 3. decembra u Subotici svečano obeležio 50 godina postojanja i rada, a u isto vreme i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Danas je to jedna ugledna društveno-humanitarna organizacija koja čini velike napore da svojim delovanjem poboljša položaj invalida rada ne samo u pokrajini već i u celoj Srbiji.

SUBOTICA – Savez invalida rada Vojvodine je 3. decembra u Subotici svečano obeležio 50 godina postojanja i rada, a u isto vreme i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Danas je to jedna ugledna društveno-humanitarna organizacija koja čini velike napore da svojim delovanjem poboljša položaj invalida rada ne samo u pokrajini već i u celoj Srbiji.

U Vojvodini danas ima oko 75 hiljada invalida rada koji su korisnici invalidske penzije, oko 3.000 njih je u radnom odnosu, preko sedam hiljada čeka zaposlenje, a oko šest ipo hiljada invalida rada dobija delimične penzije. Osnovni zadatak Saveza invalida rada Vojvodine je sve njih okupi u zajednički organizaciju jer će kako je istaknuto tako brojno ojačani predstavljati veću snagu u borbi za poboljšanje položaja invalida rada.

„Mi pokušavamo da rešimo probleme invalida rada. Za one u radnom odnosu da se na posao rasporede u skladu sa stručnom spremom i stepenom invaliditeta, a za korisnike delimične penzije, da se i ta problematika trajno reši“, kaže Stana Svilarov, predsednica Saveza invalida rada Vojvodine.

Invalidi rada, ali i sve ostale osobe koje žive sa invaliditetom predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u društvu. Ipak postoje i oni koji to zlouptrebljavaju i bespravno dolaze do invalidske penzije, zato u nadležnom ministarstvu ističu da će posao revizije invalidskih penzija biti nastavljen.

„To je poruka svima da je vreme kada se invalidska penzija mogla kupiti iza nas. To više nećemo dopustiti. Svi znamo da je toga bilo u našem okruženju, ali je ta praksa završena i zato je revizija proces koji će biti trajan“, ističe Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na svečanosti povodom međunarodnog dana invalida i obeležavanja 50 godina od osnivanja Saveza invalida rada Vojvodine je istaknuto da će ta organizacija nastaviti da aktivno učestvuje u donošenju novih zakonskih propisa koji u perspektivi treba da doprinesu boljem položaju invalida rada u Srbiji.

Izvor: www.rtv.rs

www.youtube.com/watch?v=GpSi_WK9GC0

 

Оставите одговор