Danas je Evropski dan autizma

0

U svim zemljama starog kontinenta 3. oktobra se obeležava Evropski dan autizma, koji je ustanovljen kao doprinos poštovanja dostojanstva osoba sa autizmom i ostvarenja njihovih ljudskih prava.

U svim zemljama starog kontinenta 3. oktobra se obeležava Evropski dan autizma, koji je ustanovljen kao doprinos poštovanja dostojanstva osoba sa autizmom i ostvarenja njihovih ljudskih prava.

Zbog kompleksnih potreba osoba sa autizmom, one pripadaju posebno osetljivim grupama građana, a nijedna osoba sa autizmom ne treba da bude uskraćena u slobodnom razvoju sopstvenih potencijala i ostvarenju nezavisnog života u meri u kojoj je to moguće, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Iz tog ministarstva poručuju da svakodnevno čine napore u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, uključujući osobe sa autizmom.

Koliko je potrebno posebnu pažnju posvetiti položaju osoba sa autizmom pokazuju podaci da ih u Evropi živi oko 5 miliona, ili oko 0,6 odsto ukupne populacije, dok je u Srbiji između dve i tri hiljade.

Doprinos Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom ogleda se prevashodno u intenziviranju aktivnosti na razvoju usluga u zajednici, kao primarni odgovor na potrebe dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom (dnevni boravci, pomoć u kući i sl.).

Osim toga što svojim sadržajem unapređuju kvalitet života osobama sa autizmom, one doprinose boljem funkcionisanju njihovih porodica, što je jedan od bitnih faktora za napredak i stvaranje inkluzivnijeg društva u našoj zemlji.

Unapređenje položaja i inkluzija u zajednicu dece i odraslih sa autizmom, i uopšte dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom treba da se rešava sistemskim merama, pa je jedan od ciljeva Ministarstva jačanje međuresorne saradnje i to posebno sistema zdravstva i obrazovanja radi osiguranja njihove adekvatne socijalne i zdravstvene zaštite i ostvarivanja prava na obrazovanje.

Izvor: www.b92.net

Izvor: TANJUG

Оставите одговор