Zaštitna radionica „Piroteks triko“

21

Republički inspektorat za rad je tokom leta pojačao inspekcijski nadzor u preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Posebna pažnja bila je usmerena na radno-pravni status i primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu. Zaštitna radionica „Piroteks triko“ iz Pirota imala je najbolje rezultate u sprovođenju propisanih mera.

Republički inspektorat za rad je tokom leta pojačao inspekcijski nadzor u preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Posebna pažnja bila je usmerena na radno-pravni status i primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu. Zaštitna radionica „Piroteks triko“ iz Pirota imala je najbolje rezultate u sprovođenju propisanih mera.

Edukacija, socijalizacija i egzistencija osoba sa invaliditetom su primarni posao zaštitne radionice „Piroteks triko“. U ovoj radionici proizvodi se plastična ambalaža i tkaje pirotski ćilim.

„Bila sam dugo bez posla. Radila sam svojevremeno u „Prvom maju“, pa sam kao invalid napustila posao. Sada sam ovde i veoma sam zadovoljna“, kaže Mimica Spasovski, radnica.

„Dobro je, ovo je mala radionica, lepo se slažemo, radimo“, dodaje Divna Kostić, radnica.

Radionica od nedavno posluje u novom pogonu koji je prilagođen, pre svega, osobama sa ograničenim sposobnostima. Država dotira zarade zaposlenih sa 75 odsto, a proizvodna delatnost omogućava da se kvalitetno ispuni primarni zadatak, a to je socijalna integracija invalida.

„Kada zapošljavate 80 odsto osoba sa invaliditetom, neminovna je pomoć države. Svi su oni sa ograničenim sposobnostima i svima su njima prilagođena radna mesta u ovom okruženju“, kaže direktorka Zaštitne radionice „Piroteks triko“ Marija Simonović.

Inspektori rada pojačali su nadzor u zaštitinim radionicama, s ciljem da se otkolne nedostaci i obezbede svi neophodni uslovi za rad.

„U toku kontrole nismo primetili velike propuste. Imali smo zamerke iz dela bezbednosti i zdravlja na radu u pogledu korišćenja zaštitne opreme. To je bila i jedina zamerka, ali posle par dana poslodavac nas je obavestio da je nedostatke otklonio“, kaže Aleksandar Popović, načelnik inspekcije rada za Pirotski okrug.

„Piroteks triko“ je pozitivan primer, međutim, u velikom broju slučajeva na nivou Srbije, utvrđeno je da osobe sa invaliditetom kod poslodavaca rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, da poslodavci ne isplaćuju zarade, a bilo je i primera da nisu hteli da omoguće inspektorima da obave nadzor.

Kontrole će se, kako kažu, nastaviti, pre svega, kako bi se preduzele odgovarajuće mere za unapređenje uslova rada.

rts.pirot@rts.rs

+381 10 311 910

Izvor: www.rts.rs

Оставите одговор