Prilagođavanje zgrada u centru osobama sa invaliditetom

21

U narednom periodu, osobama sa invaliditetom biće prilagođen ulaz u oko 10 zgrada u užem centru grada. U saradnji sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, član GV za socijalna pitanja Milimir Vujadinović pokrenuo je inicijativu da se izrade projekti rampi, koji bi omogućili prilaz osobama sa invaliditetom, a bez narušavanja izgleda zgrade.

Subotica – U narednom periodu, osobama sa invaliditetom biće prilagođen ulaz u oko 10 zgrada u užem centru grada. U saradnji sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, član GV za socijalna pitanja Milimir Vujadinović pokrenuo je inicijativu da se izrade projekti rampi, koji bi omogućili prilaz osobama sa invaliditetom, a bez narušavanja izgleda zgrade.

Uzimajući u obzir potrebe i zahteve osoba sa invaliditetom, Gradsko veće je pokrenulo inicijativu da se počne rešavanje problema tj. da se omogući prilaz osoba sa invaliditetom zgradama u užem centru grada. Član GV zadužen za socijalna pitanja, Milimir Vujadinović već se sastao sa vlasnicima radnji, koji se nalaze u zgradama u zaštićenom jezgru grada, kako bi se i oni uključili u poboljšanje uslova života ovog dela naše populacije.

U nekim slučajevima, biće dovoljno samo da se obori stepenica dok će zbog arhitektonskih barijera, negde biti potrebno da se postave rampe. Da se time ne bi narušio izgled zaštićenih objekata, sve projekte će raditi Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Posle rampe na zgradi Zavoda za javno zdravlje, osobama sa invaliditetom će zahvaljujući ovoj inicijativi, biti omogućen ulaz u još 10-tak objekata, među kojima je i Železnička stanica.

Izvor: www.subotica.com

Izvor: RTV Yueco / Ivana Radinović

Оставите одговор