Nova terminologija za „ranjive“ grupe

Do sada smo govorili „marginalne“ grupe, invalidi, narkomani. Međutim, poslednjih godina u medijima se terminologija menja.

PANČEVO, 14. jul 2014. (TV Pančevo) – Do sada smo govorili „marginalne“ grupe, invalidi, narkomani. Međutim, poslednjih godina u medijima se terminologija menja. Tako sada kažemo „ranjive“ grupe, osobe sa invaliditetom, korisnici droga. Udruženje „Nova +“ organizovalo je za pančevačke novinare trening, na kome je, između ostalog, bilo reči i o novim terminima, koje bi trebalo koristiti u izveštajima o takozvanim marginalizovanim grupama.

Poslednjih godina u medijima je česta tema život i problemi sa kojima se suočavaju pripadnici tzv. marginalnih grupa, kao što su deca ulice, osobe sa teškoćama u razvoju ili osobe sa bolestima. Međutim, termini koji se koriste kako bi se te grupe označile vrlo često mogu biti neodgovarajući i sa negativnim kontekstom. Branislav Princip iz Udruženja „Nova +“ kaže da je potrebno koristiti nove termine, koje je čak i Ministarstvo zdravlja počelo da primenjuje. Tako je sada poželjnije reći „ranjiva“, a ne „marginalna“ grupa.

– Praćenjem medija primetili smo da je u našim lokalnim medijima situacija uglavnom zadovoljavajuća. Ali uvek može da se poboljša. U nacionalnim medjima ima i senzacionalizma i stigmatizacije, kako gde, kaže Branislav Princip.

Princip kaže da je uloga medija u menjanju jezičkih navika ključna.

– Smatrali smo da treba da senzibilišemo medije za ovu problematiku, da predstavimo terminologiju koja se koristi u radu sa „ranjivim“ grupama, neke pravne okvire i uopšte teme koje bi mogle da se obrađuju, dodaje Princip.

Zbog toga je „Nova +“ organizovala jednodnevni seminar za novinare i udruženja građana, na kome su obradili nove tendencije u upotrebi naziva i termina ranjivih grupa, ali i zakonske okvire koji regulišu ovu oblast.

– Zaista je bio značajan. Na samom treningu sam shvatio njegovu bitnost. Kao novinar radim za manje medije. Nikad nije na odmet znati nove stvari o terminologiju i ponašanju o medijima, kaže novinar „Starčvačkih novina“ Đorđe Matović.

– Veoma mi je značajno, naučila sam dosta o toj terminologiji koju mogu da koristim. To ću kasnije upotrebljavati na predavanjima dok budem svojim vršnajcima govorila o „ranjivim“ grupama, kaže Nevena Ajvaz iz Kompasa.

Pravnik Vladan Sivčev pričao je o zakonskim obavezama i pravima novinara koji izveštavaju o „ranjivim“ grupama.

– Vrlo bitan zakon za novinare je Zakon o javnom informisanju, gde imamo i kaznene odbredbe za kršenje. Tačno je propisan raspon kazni ako neko prekrši odredbe tog zakona. A to je od 50.000 dinara do milionskih iznosa, objašnjava Sivčev.

Seminar „Lokalni mediji evropskih vrednosti“ podržala je Gradska uprava. Organizatori najavljuju slične radionice i u narednom periodu.

 

 

Оставите одговор