Konkurs za najbolji esej i novinarski rad o ljudskim pravima

24

BEOGRAD, 28. marta 2014. (Beta) – Zaštitnik gradjana saopštio je da je raspisao nagradni konkurs za studente i novinare za najbolje eseje na temu prava osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT osoba, kao i ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

BEOGRAD, 28. marta 2014. (Beta) – Zaštitnik gradjana saopštio je da je raspisao nagradni konkurs za studente i novinare za najbolje eseje na temu prava osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT osoba, kao i ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Kako se navodi, konkurs je raspisan u želji da se podstakne veće angažovanje gradjana u unapredjenju ljudskih prava i poboljša razumevanje položaja različitih marginalizovanih grupa u društvu.

Esej treba da analizira položaj u društvu jedne ili više marginalizovanih grupa, odnosno osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT osoba kao i (ne)ravnopravnost žena i muškaraca i da ponudi ideje i predloge za unapredjenje njihovog položaja i ostvarivanja prava.

Na konkurs se mogu javiti novinari – zaposleni u medijskoj kući ili slobodni novinari i studenti svih fakulteta.

Tekst sa kojim se konkuriše mora biti nov, odnosno da nije ranije objavljivan, može biti teorijski, analitički, opis i komentar nekog primera dobre prakse, iskustveni i sme da ima najviše 12.000 karaktera sa proredom.

Tekstovi mogu da se šalju redovnom (Deligradska 16, 11000 Beograd) ili elektronskom poštom (zastitnik@zastitnik.rs).

Rok za dostavljanje tekstova je 10. maj 2014 godine.

Najbolji tekstovi biće objavljeni u dnevnim novinama/nedeljnicima i na sajtu zaštitnika gradjaana, a autori nagradjeni tabletom.

Zaštitnik gradjana sprovodi konkurs uz finansijsku podršku vlade Norveške, piše u saopštenju.

Оставите одговор