Za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom

Tribina.Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“, organizovalo je, 20. februara, tribinu u sali gradskog zdanja, povodom sprovođenja projekta „Pilotiranje usluge dnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom“.

Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“, organizovalo je, 20. februara, tribinu u sali gradskog zdanja, povodom sprovođenja projekta „Pilotiranje usluge dnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom“. U partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Društvom za cerebralnu i dečju paralizu projektne aktivnosti, koje su podržavane od strane grada Požarevca, trajaće pet meseci, tačnije od januara do maja meseca ove godine, sa ciljem da se odraslim osobama sa invaliditetom pruži podrška kroz radne aktivnosti, edukacije i sportska druženja i na taj način poboljša kvalitet života ovih osoba i njihovih porodica.

Jasmina Turudić, ispred projektnog tima „Veritas“ objasnila je da je projekat već krenuo sa realizacijom i rezultat je konkursa koji je raspisao Forum mladih sa invaliditetom, na kome je „Veritas“ dobio mandat da ovaj projekat i sprovede. Projekat je namenjen odraslim osobama sa invaliditetom i tiče se pilotiranja usluge dnevnog boravka.

– Razlog zbog kojeg smo se opredelili za tu vrstu usluge je taj što ona ne postoji na teritoriji grada Požarevca i predstavlja logičan nastavak usluge koja bi trebalo da se sprovede posle dnevnog boravka za decu i mlade ometene u razvoju. Cilj nam je da kroz realizaciju ovog projekta uspostavimo jednu metodologiju koja će biti primenjiva za uslgu dnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom, pa mobilišemo i organizujemo osobe sa invaliditetom i njihove porodice da se uključe u naše aktivnosti i zajedno pokušamo da ukažemo na to koliko je važna ova usluga u našoj lokalnoj zajednici.

Inače, ova usluga je osmišljena da na najbolji mogući način odgovori potrebama korisnika, tako da je na samom početku realizacije projekta sprovedena analiza stanja, potreba i očekivanja korisnika. Na osnovu dobijenih rezultata kreiran je set aktivnosti koji je usaglašen sa afinitetima i kapacitetima korisnika i predstavljaće podsticajno sredstvo za jačanje i razvoj istih.

– Prevashodno se to odnosi na usvajanje novih znanja i veština sa akcentom na veštine potrebne za život u zajednici. Pored savetodavno edukativnih radionica sprovodiće se i radno okupacione terapije, kreativne radionice različitog tipa i sportsko rekreativne aktivnosti, koje će biti prilagođene pojedinačnim mogućnostima korisnika, ističe član projektnog tima Vladan Bošković.

Prema rečima sociologa Centra za socijalni rad Tatjane Rajić, vrlo značajno je raditi na strateškom planiranju ovakvih i sličnih usluga u izradi lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom koji će da operacionalizuje uloge svih zainteresovanih strana, ali i konkretne projekte.

Projekat je podržan od strane lokalne samouprave kroz posebno potpisan Memorandum o saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom. Ovakva odluka ukazuje na prepoznavanje potreba za ovom uslugom, ali je potrebno pilotiranje čime bi se omogućilo uspostavljanje i unapređenje standarda rada. Pri tome je najefikasnije uslugu pilotirati u okviru postojećih resursa, što je omogućeno ovim projektom.

– Grad će se aktivniji uključiti u realizaciju ovog projekta obezbeđivanjem finansijskih sredstava i adekvatnih prostorija za korisnike ove usluge, a predstoji nam i izrada akcionog plana za osobe sa invaliditetom, rekao je između ostalog član Gradskog veća zadužen za nevladine organizacije Dejan Krstić. Na tribini su govorili i Radmila Stjepović, ispred Društva za cerebralnu i dečju paralizu, Sonja Stojadinović u ime korisnika i Zorica Golubović u ime roditelja korisnika.

Оставите одговор