Jagodina nastavlja da finansira Servis personalnih asistenata

Projektom Ministarstva rada i socijalne politike koji je završen sredinom februara finansiran rad još četiri personalna asistenta u Jagodini. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom sprovodi Servis personalnih asistenata više od deset godina, a grad finasira servis od 2009. godine.

Dimitrije Gligorijević: Servis personalnih asistenata u Jagodini nastavlja da finansira grad

Projektom Ministarstva rada i socijalne politike koji je završen sredinom februara finansiran rad još četiri personalna asistenta u Jagodini. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom sprovodi Servis personalnih asistenata više od deset godina, a grad finasira servis od 2009. godine.

Posle devet meseci privedena je kraju realizacija Projekta „Sada i zauvek” koji je u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom realizovan preko Ministarstva rada i socijalne politike.

– Tokom ovih devet meseci smo, pored pet korisnika koji su imali personalne asistente finansirane preko budžeta grada, dobili još četiri personalna asistenta – naglasio je Dimitrije Gligorijević, potpredsednik Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Jagodini. – Za ovaj period je devet personalnih asistenata radilo sa devet korisnika. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da će naš grad nastaviti sa realizacijom Servisa personalnih asistenata i njihovim finansiranjem. Ovaj servis smo, u početku od 2004. godine, sprovodili preko raznih projekata. Grad je preuzeo finansiranje od 2009. godine, što je za nas veoma značajno.

Kako je rekao Gligorijević, servis je jedan od najvažnijih preduslova za funkcionisanje osoba sa invaliditetom.
– Ovo je, apsolutno, najviši vid podrške za osobe sa invaliditetom jer im omogućava da žive u svojim kućama, da mogu da rade i zarade i da sebi obezbede finansije za život. Mi volimo da kažemo da osobe sa invaliditetom tako mogu da žive život dostojan čoveku. Nas u Centru je okupila sama ideja, filozofija samostalnog života. Da bismo mogli da radimo i funkcionišemo, najvažniji je preduslov servis personalnih asistenata – rekao je Gligorijević. – Za razliku od drugih organizacija, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom vode, isključivo, osobe sa invaliditetom.

U Centru kažu da ima najava da će, tokom proleća, biti raspisani i javni radovi kako bi osobe sa invaliditetom našle i posao. Trenutno se radi na izveštaju o, upravo, završenom projektu i sprovode se programske aktivnosti predviđene planom rada Centra za ovu godinu i koje se realizuju, takođe, preko Ministarstva.

Personalni asistent je vrlo značajan za osobu sa invaliditetom kojoj asistira u zadovoljavanju potreba koje ona ne može da obavi sama u kući. Značajna je, takođe, asistencija u svemu što je osobi sa invaliditetom potrebno za aktivan život u zajednici prilikom odlaska u školu ili na fakultet, u bioskop, pozorište ili prilikom njenog učešća u raznim manifestacijama.

– Redovno konkurišemo za razne projekte. Možda će zvučati i malo neskromno, ali za dvanaest godina rada, koliko Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom postoji, uspeli smo da, kroz razne projekte, gradu donesemo oko četiri stotine hiljada evra, da smo i u boljim vremenima, imali godišnji budžet i do sedamdeset hiljada evra – istakao je potpredsednik Centra i dodao, uz veliku zahvalnost gradu, da je Jagodina jedan od retkih gradova koji je od početka počeo da finansira rad personalnih asistenata.

Centar ima i saradnju sa Fakultetom pedagoških nauka u Jagodini gde se organizuju i radionice za studente i sa Višom medicinskom školom u Ćupriji.

Оставите одговор