Stvaralaštvom do posla

Prodajna izložba radova osoba sa invaliditetom

U organizaciji Filijale Kosovska Mitrovica NSZ i Narodne tehnike, u holu Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici održana je prodajna izložba radova osoba sa invaliditetom, nakon uspešno završenog projekta javnog rada, na kojem je tokom 6 meseci bilo angažovano 8 osoba.

„Veoma smo zadovoljni što nakon uloženog rada i vremena kao rezultat možemo prikazati radove koji imaju upotrebnu vrednost, a koje su kroz kreativne radionice napravili madi ljudi, spremni da se u svet rada uključe ravnopravno kao i ostala nezaposlena lica. Izložba pokazuje da su OSI značajni činioci u društvu. Mi smo u obavezi da im pružimo pažnju, vreme, damo im prostor da rade i stvaraju. Kroz projekat im je data mogućnost da pokažu svoju kreativnost i talenat. Želeli smo da uradimo nešto što će doprineti njihovom kvalitetnijem životu, unapređenju socijalizacije, osećaju ličnog zadovoljstva i dostojanstva. Poslodavci bi trebalo da pokažu viši stepen društvene odgovornosti, inicijativu da u saradnji sa socijalnim partnerima prepoznaju mogućnosti angažovanja OSI“, rekao je Aca Marković, direktor Filijale Kosovska Mitrovica NSZ.

Aleksandar Spirić je u ime lokalne samouprave izraze zahvalnost NSZ i izvođaću projekta, što su prepoznali potrebu da se osobama sa invaliditetom da šansa da se uključe u sve sfere društvenog života. U želji da u okviru svojih nadležnosti pomogne licima koja su bila uključena u projekat, opština je donela odluku o finansiranju angažovanja ovih ljudi na određeno vreme. Na ovaj način projekat će biti nastavljen, finansijski podržan od strane lokalne samouprave.

Zlata Radovanović je u ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade RS izrazila zahvalnost izvođaču projekta i NSZ, ukazujući na činjenicu će Kancelarija podržava svaki projekat koji omogućava funkcionisanje zajednice na Kosovu i Metohiji. „Kroz izložbu promovišemo mlade ljude, koji su učešćem u projektu pokazali sposobnost, zainteresovanost da rade, veliku odgovornost, želju da uče, stiču nova znanja i veštine“, rekla je Nada Vučić, sekretar Narodne tehnike.

Оставите одговор