Paraćin: Servis personalnih asistenata

1

Udruženje građana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom “Centar OSI” realizovaće u narednih šest meseci, projekat “Servis personalnih asistenata”.

Udruženje građana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom “Centar OSI” realizovaće u narednih šest meseci, projekat “Servis personalnih asistenata”.

Pomenuti projekat sprovešće u saradnji sa paraćinskim Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara.

Projekat finansira Sektor za brigu o porodici Ministartstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a cilj je uvođenje usluga personalnih asistenata osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju i telesnim i senzornim invaliditetom i pružanje podrške unapređenju njihovog života,.

Projekat “Servis personalnih asistenata” bavi se problemima osoba sa invaliditetom, koje ne mogu da žive samostalno i treba da doprinese poboljšanju njihove samostalnosti. Usluge personalne asistencije koristiće 20 korisnika, a pružaće ih četiri personalna asistenta.

Uvođenje personalne asistencije, kao nove usluge socijalne zaštite, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, krajnji je cilj ovog projekta.

Оставите одговор