Babić: Svi smo mi pacijenti

Kancelarija RFZO otvorena za stalnu saradnju sa udruženjima pacijenata.

U želji da unapredi saradnju i izgradi trajan partnerski odnos sa Udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom, Republički fond za zdravstveno osiguranje otvorio je posebnu kancelariju u Filijali RFZO za Grad Beograd u Ulici Nemanjina 30/I, soba 110, koja je namenjena svakodnevnoj saradnji sa pacijentima i zajedničkom rešavanju problema.

Zaposleni u kancelariji imaju obavezu da svakodnevno budu na usluzi udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom. Stalna i otvorena saradnja je najbolji način da se zajedničkim snagama utiče na podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite i da se predstavnici udruženja pacijenata aktivno uključe u rad komisija RFZO-a i izradu svih akata kojima se regulišu njihova prava.

– Niko nije bolje motivisan i iskrenije opredeljen od samih pacijenata, da pomogne u unapređivanju sopstvene zdravstvene zaštite. Po definiciji, svi smo pacijenti. To u medicinskim knjigama stoji, nema čoveka preko 40 godina koji u proseku nema tri hronične bolesti. Racionalno moramo gazdovati sa sredstvima. Naša je obaveza da sve bude transparentno. Mi ćemo sve da stavimo na sajt. Ako se zalažete za neku meru, predlog i tome slično, da stavimo na sajt, neka se otvara javna debata – kaže prof. dr Momčilo Babić, direktor RFZO-a.

On je naglasio da je cilj kancelarije da Fond znatno bolje reguliše pitanje lečenja retkih bolesti.

– Želeli bismo da imamo mnogo bolji Pravilnik o dijalizama nego što ga danas imamo. Zato očekujemo konkretne predloge da ugradimo u novi Pravilnik koji je trenutno u izradi. Svaki predlog koji jača zdravstveni sistem, imaće punu podršku RFZO-a – kaže prof. dr Babić.

Radno vreme ove kancelarije je svakog radnog dana od 9 do 15 sati.

Оставите одговор