Skrining iz oblasti socijalne politike u Briselu

Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 19 „Socijalna politika i zapošljavanje“ održava se u Briselu od danas do 12. februara.

Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 19 „Socijalna politika i zapošljavanje“ održava se u Briselu od danas do 12. februara.

U okviru navedenog poglavlja glavne teme su, između ostalog, zaštita na radu, radno zakonodavstvo, socijalni dijalog i politika zapošljavanja.

Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, u okviru Pregovačkog poglavlja 19 glavne teme su i socijalna inkluzija, socijalna zaštita, Evropski socijalni fond, osobe sa invaliditetom i jednake mogućnosti.

Predsednica Pregovaračke grupe 19 je Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, koje je nadležna institucija za vođenje pregovora u ovoj oblasti, a delegaciju će predvoditi zamenik predsednika Pregovaračke grupe 19 Vladimir Pešić.

Delegaciju Srbije čine predstavnici Ministarstava rada, zdravlja i energetike, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva pri Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, Kancelarije za evropske integracije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

EU će predstavljati eksperti iz Direkorata za zapošljavanje i jednake mogućnosti i Direktorata za proširenje.

Drugog dana eksplanatornog skrininga biće održan sastanak sa delegacijom Evropske komisije, generalnim direktoratom za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju povodom analize ključnih strateških izazova u oblasti zapošljavanja i socijalne politike za Srbiju što će biti uvodni deo strateškog dokumenta Vlade Srbije – Program reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike.

Srbija, kako je saopšteno, ima obavezu da taj dokument usvoji do kraja 2014. godine i tim povodom Vlada Srbije je obrazovala međuresornu radnu grupu za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, čiji predsednik je Jankovićeva.

Оставите одговор