Invalidi ne žele Ured za invalide

32

“ Jedino je jasno da će on biti ogroman izdatak, a efekti su upitni”
SARAJEVO – Vlada FBiH osnovala je uredbom još jedan svoj ured, ovaj put za pitanja invaliditeta, koji će godišnje koštati oko 200.000 KM i njegov rad biće finansiran iz budžeta FBiH.

SARAJEVO – Vlada FBiH osnovala je uredbom još jedan svoj ured, ovaj put za pitanja invaliditeta, koji će godišnje koštati oko 200.000 KM i njegov rad biće finansiran iz budžeta FBiH. Ovo je drugi ured koji je Vlada FBiH osnovala za nešto više od mjesec dana.

Predstavnici vlasti pozdravljaju formiranje ovog ureda, dok ekonomisti i invalidi ističu da populacija zbog koje je osnovan neće dobiti ništa osim „još jedne table na nekoj instituciji“, te da se teško može opravdati potreba njegovog postojanja u situaciji kada se FBiH mora jako puno zadužiti da bi „zakrpila“ deficit.

Iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH odgovoreno nam je da je osnivanje pomenutog ureda jedan od općih ciljeva iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, donesene prije dvije godine.

„Predviđeno je da za funkcioniranje ovog ureda neće biti potrebno više od pet uposlenih, pri čemu će se ovo pitanje rješavati i preraspodjelom postojećih kadrova iz organa uprave“, navode iz Ministarstva.

Kako ističu, Ured Vlade FBiH za pitanja invaliditeta odgovoran je za, između ostalog, institucionalno praćenje stanja u oblasti invalidnosti i praćenje primjene zakona, iniciranje poduzimanja mjera koje su u funkciji poboljšanja položaja invalida, koordinaciju aktivnosti institucija i organizaciju odgovornih za rješavanje problema iz ove oblasti.

Zijad Arapčić, predsjednik Udruženja osoba s invaliditetom FBiH, istakao je da ovaj ured neće ništa raditi s aspekta poboljšanja položaja invalida i samo je jedna instanca koja će biti „sama za sebe“.

„To je osnovano samo da se neko uhljebi, a ne radi se ono što je bitno. Ustavni sud FBiH je oborio zakon po kojem invalidi s manje od 90 odsto invaliditeta nemaju naknade, a još nema novog zakona. Institut za medicinsko vještačenje nema ni za telefon, a jedna je od ključnih institucija gdje se ostvaruju prava“, naglasio je Arapčić.

Igor Gavran, ekonomski analitičar u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, kazao je da osnivanje bilo kakvih institucija mora biti jako argumentovano u situaciji kada se u budžetu FBiH za iduću godinu planira enorman deficit koji će se pokriti enormnim zaduženjem.

Dodao je da je u slučaju ovog ureda jedino jasno da će on biti ogroman izdatak, a efekti su upitni. Istakao je da institucije koje nisu samoodržive i ne stvaraju nove vrijednosti u ovom trenutku ne treba osnivati.

„Iz raznih međunarodnih obaveza i strategija uglavnom se ispunjava dio koji se odnosi na osnivanje institucija, a sekundarno je da li to daje efekta i nečemu služi. To podsjeća na komisije za reviziju koje potroše više novca nego što je ušteđeno efektima revizije. Bilo bi bolje provesti zakon o zapošljavanju invalida. Postoji Fond za zapošljavanje invalida. I procjene invalidnosti već rade neke institucije“, kazao je Gavran.

Besima Borić, poslanik SDP-a u Parlamentu FBiH i predsjedavajuća Komisije za rad i socijalnu zaštitu, rekla je da nedostaje posvećenost rješavanju pitanja iz oblasti invaliditeta, te bi bilo svrsishodno da ured zaživi i bude postavljen na prave noge, te se posveti donošenju i praćenju zakona iz ove oblasti.

„To nije nikakvo gomilanje administracije. Ništa nije jeftino, ali je mnogo skuplje kada se zakoni ne primjenjuju“, dodala je Borićeva.

Omer Hećimović, poslanik SBB-a i član komisija za ekonomsku i finansijsku politiku, te za boračka i invalidska pitanja, smatra da osnivanje ovog ureda nije loša odluka i potrebna je zbog postojanja manipulacija u toj oblasti i kako bi se česte provjere invalida svele na minimum.

Vlada FBiH je Ured za pitanja invaliditeta osnovala 35 dana nakon što je 31. oktobra osnovala Ured za evropske integracije sa planirana tri zaposlena i oko 126.800 KM u budžetu za iduću godinu. Inače, budžetom za 2014. godinu predviđeno je da 655 miliona KM deficita bude namireno produženjem aranžmana sa MMF-om, sredstvima Svjetske banke i unutrašnjim zaduženjem.

“ Jedino je jasno da će on biti ogroman izdatak, a efekti su upitni.“

Оставите одговор