Održana sednica Saveta za unapređenje osoba sa invaliditetom

Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, na izmaku godine održao je 14. redovnu sednicu na kojoj su sumirani rezultati rada u 2013. godini i utvrđeni prioritetni zadaci za 2014.

Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, na izmaku godine održao je 14. redovnu sednicu na kojoj su sumirani rezultati rada u 2013. godini i utvrđeni prioritetni zadaci za 2014.

Analizirajući rad Saveta predsednik Milan Stošić je rekao da je ova godina uprkos svim poteškoćama bila uspešna, a u tome je pomogla redovna saradnja sa lokalnom samoupravom i institucijama na koje su invalidi upućeni, kao i izuzetna solidarnosti građana Kragujevca.

– Ostvarene su pogodnosti u javnom saobraćaju tako što je Parking servis Kragujevca omogućio da lica sa invaliditetom mogu da se parkiraju i na neobeleženim slobodnim parking mestima. Pružena je finansijska podrška na realizaciji značajnih projekata i programa različitih udruženja osoba sa invaliditetom, sportskih manifestacija, kao i za obeležavanje jubileja i značajnih datuma za invalide. I dalje je jedan od osnovnih problema prevoz osoba sa telesnim invaliditetom, tako da ostaje obaveza da se u sledećoj godini nabavi jedno specijalno vozilo koje će omogućiti da ove osobe mogu lakše da obavljaju i ostvaruju svoje životne potrebe – naveo je Stošić i dodao da se i naredne godine očekuje finanskijska podrška grada Kragujevca.

Sednici je prisustvovala i dr Jasmina Nedović, član Gradskog veća za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci koja je takođe izrazila zadovoljstvo zbog izuzetne saradnje udruženja i lokalne samouprave.

– Tokom ove godine imali smo dosta konkretnih i konstruktivnih sastanaka i u svakom tenutku smo se trudili da izađemo u susret vašim potrebama koliko god su nam to mogućnosti dozvoljavale, što ćemo činiti i naredne godine – istakla je Jasmina Nedović.

Savetu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Udruženje paraplegičara „Kraguj“ uputilo je zahtev u kome traže da se osobama iz njihovog udruženja sa 100 % invalidnosti omogući kod nadležnih gradskih javnih komunalnih preduzeća da se oslobode plaćanja naknade za iznošenje smeće, vode do 5 kubika i nekog dela plaćanja građevinskog zemljišta.

Оставите одговор