Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju

U Beogradu, u ulici Cara Lazara, uskoro se otvara In Centar kao jedinstvena platforma za društveno odgovorno poslovanje i organizacija koja za cilj ima da svojim projektima doprinese unapređenju položaja marginalizovanih grupa i njihovoj inkluziji kroz saradnju sa javnim i poslovnim sektorom.

U Beogradu, u ulici Cara Lazara, uskoro se otvara In Centar kao jedinstvena platforma za društveno odgovorno poslovanje i organizacija koja za cilj ima da svojim projektima doprinese unapređenju položaja marginalizovanih grupa i njihovoj inkluziji kroz saradnju sa javnim i poslovnim sektorom. In Centar će svoje logističke i operativne kapacitete staviti na raspolaganje i drugim organizacijama koje zastupaju osetljive grupe, ali i socijalnim preduzećima, koja će takođe moći da koriste edukativne programe, savetodavne usluge u razvoju biznis planova, posredovanje u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i usluge volonterskog servisa i info centra.

Pored aktivnost koje su okrenute razvoju socijalnih biznisa i socijalnog preduzetništva, čija delatnost doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti marginalizovanih grupa, posebna pažnja će biti usmerena ka aktivnostima namenjenim osobama sa invaliditetima, kojima će biti ponuđen jedinstveni radni prostor prilagođen njihovim potrebama. Svim korisnicima će na raspolaganju biti informacije i servisi koji im mogu pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju.

Osnivači In Centra su Forum mladih sa invaliditetom, Centar za razvoj inkluzivnog društva i organizacije Perspektive, Evo ruka i Novi dan, a izgradnju ovog centra pomogla je kompanija Victoria Group.

Оставите одговор