Dokumentarni film o stanju osoba sa invaliditetom

20

PREŠEVO – Obeležavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra u Preševu nastaviće se javna kampanja “mi – tu” o unapređenju svesti građana na jugu Srbije o značaju poštovanja manjina i omogućavanju ostvarivanja njihovih prava.

PREŠEVO – Obeležavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra u Preševu nastaviće se javna kampanja “mi – tu” o unapređenju svesti građana na jugu Srbije o značaju poštovanja manjina i omogućavanju ostvarivanja njihovih prava.Prikazivanjem dokumentarnog filma o stanju osoba sa invaliditetom u Preševu u 19:00 časova u Domu kulture Preševo, nastaviće se kampanja započeta akcijom obeležavanja Svetskog dana mira u Bujanovcu.

Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumevanje problema invaliditeta i mobilizuje podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obežavanjem ovog datuma se tako ne teži ka podizanju svesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života.

U Srbiji, prema nezvaničnim procenama, živi oko 800.000 invalida o čijim potrebama i položaju država i društvo još ne vode dovoljno računa.

Srbija je ratifikovala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, koja potrebe ovih građana vidi kao pitanje njihovih osnovnih ljudskih prava, a ne kao humanitarno pitanje ili pitanje društvene solidarnosti i milosrđa.

Оставите одговор