Pastor: Neophodno donošenje zakona za osobe sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana slepih i slabovidih osoba
Donošenje zakonske regulative ključ je rešavanja problema sa kojima se susreću gluve, slepe i osobe sa telesnim invaliditetom, zaključeno je juče na sastanku predsednika Skupštine AP Vojvodine Ištvana Pastora i predstavnika Saveza slepih Vojvodine.

Donošenje zakonske regulative ključ je rešavanja problema sa kojima se susreću gluve, slepe i osobe sa telesnim invaliditetom, zaključeno je juče na sastanku predsednika Skupštine AP Vojvodine Ištvana Pastora i predstavnika Saveza slepih Vojvodine.

Pastor je istakao da bi ovaj zakon trebalo da obezbedi stabilan i konstantan izvor finansiranja ovakvih udruženja, kao i njegovo izmeštavanje iz kategorije običnih udruženja, s obzirom na njihove specifične potrebe.

Predstavnici Saveza slepih Vojvodine su kao najveće probleme naveli problem finansiranja rada, nepostojanje adekvatnih udžbenika, ograničenje kretanja zbog nepostojanja ili neadekvatno postavljenih staza za slepe, kao i jedan od najvećih prepreka za njihovu socijalizaciju i normalno funkcionisanje, a to je problem sa nabavkom pomagala, za šta je prema sadašnjoj regulativi zadužen Fond za penziono i invalidsko osiguranje.

Oni su upoznali predsednika Pastora sa svojom izdavačkom delatnošću u okviru koje je studio za pet zvučnih časopisa, posedovanjem biblioteke sa više od pet hiljada naslova i sa aktivnostima u okviru kojih pružaju pomoć licima sa teškim oštećenjem vida kojih je, prema njihovoj evidenciji više od tri i po hiljade.

Predsednik Pastor je rekao da će pokrajinska administracija učiniti dodatne napore kako bi se doneo adekvatan zakon, po uzoru na zakonska rešenja zemalja iz okruženja i istakao da ovaj problem nije klasično političko pitanje, nego pitanje oko koga se svi mogu složiti ukoliko postoji dobra volja. On je dodao i da bi ovaj zakon morao pre svega da obezbedi permanentno finansiranje izdavačke delatnosti i nabavku pomagala za osobe sa posebnim potrebama.

 

Оставите одговор