Ništa nama, bez nas

Novi projekat Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
Projekat ima za cilj povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom u život zajednice, stimulaciju njihovih potencijala, podsticanje bolje socijalne integracije i proširenje mreže socijalnih kontakata. Debatni klubovi organizuju se u Jagodini, Kragujevcu i Nišu.

U jagodinskom Centru za samostalan život osoba sa invaliditetom organizovan je, u petak (13. 09.), prvi u nizu debatnih sastanaka predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i drugih organizacija sa ciljem osnivanja debatnog kluba. Ovo je deo projekta Centra za samstalni život osoba sa invaliditetom Srbije u okviru kog će u Jgodini, Nišu i Kragujevcu biti formirani debatni klubovi.
– Projekat nosi naziv „Ništa nama, bez nas“ i ima za cilj povećanje uključenosti osobe sa invaliditetom u život zajednice, stimulaciju njihovih potencijala, podsticanje bolje socijalne integracije i proširenje mreže socijalnih kontakata. Ovo sve doprinosi poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom i prevenciju institucionalizacije – rekao je predsednik Centra u Jagodini Slobodan Milojković.
Istaraživanja Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije su pokazala da postoji nedostatak kapaciteta osoba sa invaliditetom u pogledu različitih znanja i veština.
– Istraživanje je pokazalo da postoji i nedostatak veštine komunikacije i iznošenja svojih stavova i u pojedinačnim kontaktima i u učestvovanju u aktivnostima usmereno na javno zastupanje za unapređenje svog života – istakao je Milojković i dodao da će biti organizovane radionice na kojima će se učuti veštine govorništva. – Sve što na radionicama budemo naučili prezentovaćemo na debatnim klubovima.
U Jagodini je oranizovan debatni klub za članove različitih udruženja osoba sa invaliditetom, organizacije gluvih i nagluvih, Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Udruženja Roma, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Stalne kancelarije za ekonomski razvoj.
– Ciljna grupa ovog projekta su osobe sa invaliditetom, osobe bez invaliditeta, mediji i šira društvena zajednica. Važno je da se kroz debatne klubove razgovara, prvenstveno, o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom i bez invaliditeta u lokalnoj zajednici. Dogovorili smo se da prvi problem, od niza problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, o kom ćemo razgovarati bude osnivanje porodice i zapošljavanje – rekao je predsednik jagodinskog Udruženja i dodao da će biti organizovana i javna debata.
Osnivanje porodice za osobe sa invaliditetom je veliki problem, što je pokazala i jedna anketa u kojoj čak osamdeset sedam odsto ispitanika ne bi pristalo da im dete stupi u brak sa osobom sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom, vrlo često, nemaju dovoljno samopouzdanja da iznesu neke svoje probleme.
S obzirom da se radi o sticanju znanja i veština polaznika, to će podsticati osobe sa invaliditetom da dobiju samopouzdanje prilikom javnog govoništva. Osobe bez invaliditeta će biti više senzibilisane za prepoznavanje potreba osoba sa invaliditetom, bolje će prepoznati njihove potrebe i prihvatiti ih.
Ovaj projekat finansira Ministarstvo rada i socijalne politike. Održivost projekta će se obezbediti u nastavku rada debatnih klubova i nakon završetka projekta tako što će se u programe rada organizacija koje konkurišu za sredstva lokalnih samouprava uvrstiti ova usluga kao jedan od socio edukativnih programa. Članovi debatnih klubova koji su prošli obuku nastaviće sa obukom novih članova i pripremom za prezentovanje debata i novih tema iz različitih oblasti, kao redovnu aktivnost organizacija osoba sa invaliditetom.

Оставите одговор