Osobe sa invaliditetom diskriminisane

BEOGRAD –
Diskriminaciju u oblasti zdravstva doživelo je 28 odsto osoba sa invaliditetom, 43 odsto njih susrelo se sa nepoštovanjem različitosti, a među problemima sa kojima se susreću su socijalna zaštita i pristupačnost različitih objekata, navodi se u danas predstavljenom izveštaju o pravima osoba sa invaliditetom.

Kako se navodi u Holističkom izveštaju „Nadgledaj svoja prava – Monitoring prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“, oko 72 odsto učesnika u istraživanju nema pristup potrebnim uslugama podrške u oblasti socijalne zaštite, a 41 odsto nema mogućnost uticaja na donošenje odluka i izbor usluge koju će dobiti, kao ni njenim kvalitetom.

U izveštaju, za koji je urađeno 60 intervjua sa osobama sa invaliditetom u Beogradu, Novom Sadu i Velikoj Plani, navodi se da se osobe sa invaliditetom, u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, suočavaju sa preprekama prilikom korišćenja prevoza, ulaska i kretanja kroz privatne i javne zgrade, pri upotrebi kućnih aparata…

„Stanovanje osoba sa invaliditetom predstavlja jedan od gorućih problema u oblasti pristupačnosti i direktno utice na izolovanost osoba sa invaliditetom i obim njihovog društvenog učestvovanja“, stoji u izveštaju.

Kako se tvrdi u izveštaju, pošte i SUP i dalje su u najvećoj meri nedostupni za osobe za invaliditetom, a lica sa invaliditetom u iskazima navode i slab kvalitet površina kolovoza i trotoara, ivičnjaka, nedostatak taktilnih traka i zvučnih semafora.

Učesnici istraživanja navode kao jedan od velikih problema novčana davanja po osnovu invalidnosti, kao i da iznosi koji se izdvajaju za tuđu negu i pomoć nisu dovoljni.

Ispitanici navode i da su često suočeni sa problemom nemogućnosti odlaska na banjsko lečenje usled restriktivnih zakonskih odredbi, kao i da je ostvarivanje prava na ortopedska pomagala često veliki izazov.

„Tretman od strane zdravstvenih radnika i njihov stepen edukacije i informisanosti o osobama sa invaliditetom je često uzrok diskriminacije“, navodi se u izveštaju u kome se dodaje da se poslednjih godina može primetiti napredak u pravcu uvođenja inkluzivnih praksi u obrazovanje.

Jedan od autora studije Radoš Keravica naveo je da će izveštaj biti predat Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom.

Keravica je rekao i da je istraživanje pokazalo da se zdravstvo visoko kotira na listi problema sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, kao i da ta lica, iako imaju zakonska prava u oblasti obrazovanja, često nailaze na šikaniranja.

Pet gorućih pitanja za osobe sa invaliditetom su, zaključio je Keravica, pristupačnost, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovanje i zapošljavanje.

 

Оставите одговор