Podrška zapošljavanju OSI – 288 miliona dinara

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike dodelilo je 288.110.388,63 dinara za 32 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na osnovu Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u 2013. godini.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike dodelilo je 288.110.388,63 dinara za 32 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na osnovu Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u 2013. godini. Sredstva su namenjena za podršku razvoju  konkurentnosti ovih preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju u toku kalendarske godine i nabavku nove opreme.

U saopštenju Ministarstva navodi se da su „kupovinom nove opreme, preduzeća u prilici da unaprede postojeće i uvedu nove proizvodne programe, poboljšaju kvalitet proizvoda i pruženih usluga i time povećaju konkurentnost na tržištu.

Dodela sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i druge vrste podrške koje se obezbeđuju (subvencija zarada za zaposlene osobe sa invaliditetom) imaju za cilj postizanje radno-socijalne integracije OSI i unapređenje njihovog ravnopravnog položaja kako na tržištu rada, tako i u celom društvu.

Оставите одговор