Mediji i osobe sa invaliditetom

Mediji mogu imati veliki uticaj u informisanju ali i edukaciji javnosti o potrebama i pravima osoba sa invaliditetom.

Mediji mogu imati veliki uticaj u informisanju ali i edukaciji javnosti o potrebama i pravima osoba sa invaliditetom.

To je bila i tema javne debate pod nazivom Invalidnost u medijima, koju je organizovao Centar za samostalni život osoba sa invalditetom.

Da li mediji u dovoljnoj meri izveštavaju o potrebama i pravima osoba sa invalditetom, kako ih prikazuju ali i koliki je uticaj na javnost, i kako ove osobe žele da ih drugi vide.

O tome su razgovarali su predstavnici pojedinih kragujevačkih elektronskih medija i nekoliko udruženja osoba sa invaldittetom.

Оставите одговор