Pomoć osobama sa invaliditetom

Ministarstvo rada i socijalne politike potpisalo je ugovore o finansiranju 95 projekta udruženja osoba sa invaliditetom, vrednosti oko 61 milion dinara.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, ove godine je na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom prijavljeno ukupno 286 projekata, od čega je odabrano 95, a ministarstvo je za te namene izdvojilo 10 miliona dinara više nego prethodne godine.

„Izdvojeno je nešto više sredstava nego prošle godine. Situacija je teška i dobra volja nije dovoljna, ali nemamo više mogućnosti. Nadam se da ćemo iduće godine imati više uslova i sredstava za bolji život ove populacije“, rekao je ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić.

U saopštenju se dodaje da se prilikom odabira projekata vodilo računa o teritorijalnoj raspoređnosti kako bi se pružila jednaka podrška razvoju usluga za osobe sa invaliditetom na teritoriji cele zemlje.

Prioriteti ovogodišnjeg Konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom bili su: prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija (stanovanje uz podršku, dnevni boravci, stimulativni i inkluzivni programi), poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja i usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom.

U saopštenju se naglašava da prema procenama Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji živi preko 700.000 osoba sa različitim vrstama invaliditeta, od čega je oko 70 odsto osoba sa invaliditetom siromašno, a čak polovina njihovih prihoda potiče od primanja po osnovu različitih mera socijalne politike.

Podseća se i da je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, kroz kontinuiranu finansijsku i stručnu podršku koju pruža udruženjima osoba sa invaliditetom razvilo uslugu dnevnog boravka koja je doprinela smanjenju broja dece i mladih sa smetnjama u razvoju koja su smeštena u neku od ustanova socijalne zaštite za 25 odsto.

Naglašava se da je razvijena i uslugu personalne asistencije čime je omogućena neposredna podrška osobama sa telesnim invaliditetom u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, usluga opismenjavanja kasnije oslepelih na Brajevom pismu, obuka za samostalno kretanje, kao i usluge kancelarija za znakovne prevodioce u preko 40 gradova u Srbiji.

„Usvajanjem Zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima omogućićemo osobama sa invaliditetom još jedan način da pod povlašćenijim uslovima dođu do zaposlenja“, navodi se u saopštenju.

Оставите одговор