JAVNI RADOVI Privremeni posao za 2.653 nezaposlenih

Nacionalnoj službi za zapošljavanje ove godine za aktivne mere zapošljavanja budžetom je opredeljeno 3,65 milijarde dinara i još 550 miliona za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Foto: Ilustracija

 

 

Nacionalnoj službi za zapošljavanje ove godine za aktivne mere zapošljavanja budžetom je opredeljeno 3,65 milijarde dinara i još 550 miliona za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

S obzirom na to da je više od 30 odsto prijavljenih na evidenciji NSZ-a s niskim kvalifikacijama, čije su šanse za zapošljavanje male, kao najpopularnija mera aktivne politike zapošljavanja već nekoliko godina pokazali su se javni radovi.

Program javnih radova u okviru Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja i jeste namenjen pre svega teže zapošljivim i socijalno ugroženim grupama nezaposlenih, kojima se pruža mogućnost da barem na četiri meseca dobiju mogućnost da rade i zarade. Za ovu godinu planirano je da se kroz javne radove uposli 2.653 nezaposlenih s evidencije NSZ-a u celoj  Srbiji, a novac za podsticaj zapošljavanja nezaposlenih kroz javne radove dobiće 609 poslodavaca.

U okviru javnih radova, za koje su gotovo sve opštine u Srbiji raspisale poziv, nezaposleni mogu dobiti posao u oblasti socijalne i humanitarne delatnosti, kulture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode, te održavanja i obnavljanja javne infrastrukture. Nezaposleni se najčešće angažuju za čišćenje i uređenje puteva, sanaciju i održavanje zelenih površina i deponija, izradu umetničkih predmeta, pomoć u kući, pružanje usluga masaže, proizvodnju zimnice, proizvodnju i distribuciju hrane, očuvanje kulturnog nasleđa…

Ove godine će u projekte iz oblasti održavanja i zaštite životne sredine biti uključeno 1.925 nezaposlenih s evidencije NSZ-a, u projekte socijalne zaštite i humanitarne delatnosti 412, dok ih će na poslovima održavanja i obnavljanja javne infrastrukture biti angažovano 316.

Tokom angažovanja nezaposlenih poslodavac ima obavezu da s njima zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima i prijavi ih na obavezno socijalno osiguranje. Takođe, dužan je da redovno uplaćuje naknadu za ugovoreni posao, kao i poreze i doprinose, te naknade troškova dolaska i odlaska s posla. Osim toga, poslodavac treba da obezbedi vođu programa ili mentora za obuku nezaposlenih koji su angažovani i da obezbedi zaštitu i bezbednost radnika u skladu sa zakonom.

Prema uslovima koje propisuje NSZ, poslodavac kom se odobri projekat za javne radove, od dobijenih para mora radnicima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima da isplati maksimalno 18.000 dinara mesečno i još 2.000 dinara za prevoz, ukoliko je reč o nezaposlenima koji na posao dolaze autobusom ili vozom. Na te iznose poslodavac plaća i pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ukoliko poslodavac radnike angažuje na javnim radovima jednokratno, onda je dnevnica 1.000 dinara za radove koji traju mesec dana, 1.500 dinara za radove koji traju dva meseca i 2.000 dinara za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

Javni radovi jesu šansa da do posla na nekoliko meseci dođu oni koji su zbog nezaposlenosti korisnici socijalne pomoći. Prethodnih godina nekoliko lokalnih samouprava imalo je problem upravo u sprovođenju javnih radova jer nezaposleni koji primaju socijalnu pomoć nisu želela da rade na privremenim poslovima, procenjujući da je zarada mala, odnosno da je socijalna pomoć koju primaju veća od iznosa koji mogu zaraditi. Država je najavljivala da će napraviti reda i da nezaposleni korisnici socijalne pomoći, ukoliko su radno sposobni, više neće moćida odbijaju pozive za javne radove i da će, ukoliko to učine, biti skinuti sa spiska korisnika socijalne pomoći. No, za sada oblast nije uređena.

LJ. Malešević

 

Radni angažman i za nezaposlene s invaliditetom

Nacionalnoj službi za zapošljavanje prijavljeno je 15.000 osoba s invaliditetom koji traže posao, a većina njih je ili bez kvalifikacije ili s niskim stepenom obrazovanja, pa im je šansa za zapošljavanje veoma mala. Posebnim javnim konkursom za javne radove, u okviru kojih se isključivo angažuju osobe s invaliditetom, predviđeno je da ih ove godine bude 1.659, koji će biti angažovani na 441 projektu javnih radova.

Objavljeno: 09. 07. 2018.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević