Okrugli sto o inkluzivnom obrazovanju u Požerevcu

Savez slepih Srbije u saradnji sa Međuopštinskom organizacijom Saveza slepih Srbije Požarevac organizuje Okrugli sto pod nazivom „Inkluzija slepe i slabovide dece u osnovnim i srednjim školama“ u sredu 30. maja 2018. godine u Narodnoj biblioteci „Ilija M. Petrović“ u Požarevcu – Drinska 2 sa početkom u 12 časova.

 

 

Okrugli sto o inkluzivnom obrazovanju u Požerevcu

 

Savez slepih Srbije u saradnji sa Međuopštinskom organizacijom Saveza slepih Srbije Požarevac organizuje Okrugli sto pod nazivom „Inkluzija slepe i slabovide dece u osnovnim i srednjim školama“ u sredu 30. maja 2018. godine u Narodnoj biblioteci „Ilija M. Petrović“ u Požarevcu – Drinska 2 sa početkom u 12 časova.

Teme okruglog stola:

Podrška i aktivnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u procesu inkluzije dece sa invaliditetom sa akcentom na slepu i slabovidu decu –predstavnik Grupe za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Podrška procesu inkluzije slepoj i slabovidoj deci sa aspekta tiflologa – Mara Ožegović, tiflolog

Slepo dete u inkluziji, prednosti i nedostaci – primer iz prakse – Nada Avramović, učiteljica OŠ „Dositej Obradović“ Požarevac

Ovaj skup je finansijski podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pozivamo Vas da ispratite ovaj značajan događaj koji ima za cilj podršku i podsticaj uključivanju što većeg broja mladih slepih i slabovidih osoba u proces školovanja, a time i veliki korak u integraciji i socijalizaciji ove kategorije osoba sa invaliditetom.

SAVEZ SLEPIH SRBIJE

B e o g r a d – Knez Mihailova 42/II

Tel. 011 3286 706 i 3286 550

Faks: 011 3286 722

E-mail: info@savezslepih.org.rs

www.savezslepih.org.rs

Izvor: Savez slepih Srbije <info@savezslepih.org.rs>