Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju "Živimo zajedno"