Seminar „Osposobljavanje stručnog kadra sa ciljem poboljšavanja zdravlja kao i rada sa osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju“