projekat „Ujedinjeni protiv nasilja u porodici na Zapadnom Balkanu – Regionalna saradnja i podrška sigurnim kućama za žrtve nasilja u porodici“.